Επικοινωνία

Υπεύθυνη Δήλωση και Εντολή Φόρτωσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
Ονοματεπώνυμο (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το Ονοματεπωνυμό σας.
Επάγγελμα (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το Επάγγελμά σας.
ΑΦΜ (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το ΑΦΜ σας.
ΔΟΥ (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε τη ΔΟΥ σας.
Διεύθυνση (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε τη Διεύθυνσή σας.
Τηλέφωνο (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το Τηλέφωνό σας.
E-mail (*)
Καταχωρήστε μια έγκυρη διεύθυνση email.
   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Ονοματεπώνυμο (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το Ονοματεπωνυμό του Παραλήπτη.
Επάγγελμα (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το Επάγγελμα του Παραλήπτη.
ΑΦΜ (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το ΑΦΜ του Παραλήπτη.
ΔΟΥ (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε τη ΔΟΥ του Παραλήπτη.
Διεύθυνση (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε τη Διεύθυνση του Παραλήπτη.
Τηλέφωνο (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το Τηλέφωνο του Παραλήπτη.
Τόπος προορισμού (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε τον τόπο προορισμού.
   

Σημεία & Αριθμοί

Ποσότητα Δεμάτων

Είδος Συσκευασίας

Περιγραφή Εμπορεύματος

Βάρος Κιλά

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

 

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

 

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

 

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ

ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ

ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ

ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ

ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ

   

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αποστολέας δηλώνω ότι με την παρούσα δήλωση μεταφοράς και με ατομική μου ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις από τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγ. 6 του Ν.1599/1986 περί ψευδούς δηλώσεως ότι:
Α) Τα παραπάνω αναφερόμενα είδη είναι ιδιωτικής χρήσεως και δεν αποτελούν εμπορεύσιμα αγαθά.
Β) Είμαι πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση των στοιχείων της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 186/92 περί Κ.Β.Σ.

Αποδοχή (*)
Παρακαλώ κάντε αποδοχή της δήλωσης
Κόμιστρα
Κάντε επιλογή
Ημερονηνία (*)
Επιλέξτε Ημερομηνία
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΙΦΑ μεταφορική ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
9 ΕΚΤ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ | Τ.Κ. 570 09 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ
T. +30 2310 517238, 514580 | F. +30 2310 541087
E. [email protected]

Υποκατάστημα Αθήνας

ΟΡΦΕΩΣ 109 | Τ.Κ. 118 35 | ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
T. +30 210 3461700, 3477718 | F. +30 210 3466031
E. [email protected]

Συνδεθείτε με μας

youtube